Політика конфіденційності

Політика конфіденційності персональних даних (далі – Політика конфіденційності) діє відносно всієї інформації, яку сайт UkrFreestyle, розміщений за адресою – https://www.ukrfreestyle.com , може отримати від Користувача під час використання сайту.

1. Визначення термінів
1.1 У цій Політиці конфіденційності використовуються такі терміни:
1.1.1. «Персональні дані» – будь-яка інформація, що стосується прямо або побічно певній фізичній особі (суб’єкту персональних даних).
1.1.2. «Обробка персональних даних» – будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.
1.1.3. «Конфіденційність персональних даних» – обов’язкове для дотримання Адміністратором або іншою отримавшою доступ до персональних даних особою вимога не допускати їх поширення без згоди суб’єкта персональних даних або наявності іншої законної підстави.
1.1.4. «Користувач сайту UkrFreestyle» – особа, яка має доступ до Сайту, за допомогою мережі Інтернет і використовує Сайт для отримання необхідної інформації.

2. Загальні положення
2.1. Використання Користувачем сайту UkrFreestyle означає згоду з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача.
2.2. У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності Користувач повинен припинити використання сайту UkrFreestyle.
2.3. Ця Політика конфіденційності застосовується лише до сайту UkrFreestyle. Сайт не контролює і не несе відповідальність за сайти третіх осіб, на які Користувач може перейти за посиланнями доступними на сайті UkrFreestyle.
2.4. Адміністрація сайту не перевіряє достовірність персональних даних, що надаються Користувачем сайту UkrFreestyle.

3. ПРЕДМЕТ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ
3.1. Справжня Політика конфіденційності встановлює зобов’язання Сайту UkrFreestyle щодо нерозголошення та забезпечення режиму захисту конфіденційності персональних даних, які Користувач надає за вимогою Cайту при заповненні форми зворотного зв’язку.
3.2. Персональні дані, дозволені до обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, надаються Користувачем шляхом заповнення форми зворотного зв’язку на Сайті UkrFreestyle в розділі «Контакти» і можуть включати в себе наступну інформацію:
3.2.1. ПІБ Користувача;
3.2.2. контактний телефон Користувача;
3.2.3. адреса електронної пошти (e-mail) Користувача;
3.2.4. місце роботи Користувача.

4. ЦІЛІ ЗБОРУ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ КОРИСТУВАЧА
4.1. Персональні дані Користувача можуть використовуватися в цілях:
4.1.1. Ідентифікації Користувача, при відправці інформаційного запиту через форму зворотного зв’язку Сайту UkrFreestyle.
4.1.2. Встановлення з Користувачем зворотного зв’язку, включаючи напрямок повідомлень, запитів, що стосуються використання Сайту UkrFreestyle, надання послуг, обробка запитів і заявок від Користувача.
4.1.3. Надання Користувачеві з його згоди, спеціальних пропозицій, розсилки новин та інших відомостей від імені Сайту UkrFreestyle.
4.1.4. Здійснення рекламної діяльності за згодою Користувача.

5. СПОСОБИ І ТЕРМІНИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
5.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну, будь-яким законним способом, в тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.
5.2. Персональні дані Користувача можуть бути передані уповноваженим органам державної влади України тільки на підставі і в порядку встановленим законодавством України.

6. Вирішення спорів
6.1. До цієї Політики конфіденційності та відносин між Користувачем і Сайтом застосовується чинне законодавство України.

7. ДОДАТКОВІ УМОВИ
7.1. Сайт має право вносити зміни в справжню Політику конфіденційності без згоди Користувача.
7.2. Нова Політика конфіденційності вступає в силу з моменту її розміщення на Сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.
7.3. Всі пропозиції або питання по цій Політиці конфіденційності слід повідомляти в розділ «Контакти».
7.4. Діюча Політика конфіденційності розміщена на сторінці за адресою https://ukrfreestyle.com/privacy-policy/.